Zapisy do Szkoły

Nowi uczniowie

1. Aby zapisać nowego ucznia do Szkoły należy dokładnie wypełnić wydrukowany formularz wpisowy i po zeskanowaniu przesłac mailem na adres Szkoły (szkola.milford@gmail.com) lub przynieść osobiście do Szkoły podczas zajęć szkolnych.

2. W razie braku miejsc uczeń może zostać zapisany na listę uczniów oczekujących. Gdy zwolni się miejsce Szkoła wysyła maila z taką informacją do oczekujących uczniów. Należy wtedy dokonać opłaty wpisowej w wysokości £50 na konto szkoły, jak poniżej, przy zapisie.

3. Podczas zapisu dziecka do szkoły (nie dotyczy wpisu na listę uczniów oczekujących) należy złożyć opłatę wpisową w wysokości £50 na konto Szkoły według jednej z metod podanych poniżej:

 • Online lub w oddziale Banku Lloyds na konto bankowe Szkoły (metoda preferowana):
  • Name: Polish Saturday School Milford
  • Bank: LLOYDS BANK
  • Sort Code: 30-93-74
  • Account No: 07380945
  • Reference: Imię i nazwisko dziecka
 • Zapłata odliczoną gotówką lub czekiem w Szkole.
 • Czeki prosimy wystawić na: Polish Saturday School Milford. Na odwrocie czeku należy wpisać imię i nazwisko dziecka/dzieci.

Obecni uczniowie

1. Uczniowie, którzy będą kontynuować naukę w Szkole w kolejnym roku szkolnym nie muszą wypełnić nowych formularzy zgłoszeniowych.

2. Aby jednak zarezerwować miejsce w kolejnym roku szkolnym, rodzice są proszeni o przesłanie mailem do Dyrekcji Szkoły potwierdzenia o kontynuacji nauki w następnym roku, najpóźniej do połowy czerwca bieżącego roku szkolnego.

3. W razie braku takiego potwierdzenia miejsce może zostać przyznane nowemu uczniowi.

Ważne

Przed rozpoczęciem Szkoły, rodzice i uczniowie proszeni są o dokładne zapoznanie się ze Statutem Szkoły, Regulaminem Szkoły i Child Protection Policy.

Dziękujemy za współpracę!