Odznaczenia

Wielu naszych nauczycieli — za szczególny wkład w szerzeniu oświaty wśród młodzieży za granicą oraz za zasługi dla szkolnictwa polskiego za granicą — otrzymało odznaczenia od następujących Organizacji:

 • Stowarzyszenia Polskich Kombatantów SPK, Londyn
 • Polskiej Macierzy Szkolnej, PMS. Londyn
 • Ministerstwa Edukacji Narodowej Rządu Rzeczpospolitej Polskiej (MEN RP)

Zofia Luklinska

 • Srebrna oznaka SPK
 • Złota oznaka SPK
 • Dyplom uznania PMS, złota odznaka PMS
 • Medal Edukacji Narodowej przyznany przez MEN RP, 2013

Antonina Machowska

 • Dyplom uznania PMS, złota odznaka PMS
 • Medal Edukacji Narodowej przyznany przez MEN RP, 2015

Wojciech Machowski

 • Dyplom uznania PMS, złota odznaka PMS

Izabella Wilczynski

 • Dyplom uznania PMS, złota odznaka PMS

Izabela Miklas-Sikora

 • Dyplom uznania PMS, złota odznaka PMS

Grażyna Cheshire

 • Dyplom uznania PMS, złota odznaka PMS

Beata Piwowarek

 • Dyplom uznania PMS, złota odznaka PMS