Dyżury Rodziców (update COVID-19) – Plan działania

Zgłoszenia rodziców na dyżur

Uprzejmie prosimy o zgłoszenia na dyżur mailem z podaniem: imienia i nazwiska dziecka oraz daty dyżuru na adres: admin@polskaszkolasurrey.com

Dodatkowo:

W przypadku braku zgłoszeń dobrowolnych, terminy dyżurów będą wyznaczane przez osobę nadzorującą dyżury rodziców lub dyrektora szkoły. O takim terminie dyżuru rodzice zostają poinformowani z dużym wyprzedzeniem.

Obowiązki dyżurnych

Wszyscy pomagający/dyżurni - 4 osoby, noszą maseczki, rękawiczki, kolorowe kamizelki oraz zachowują wymagany 2 metrowy odstęp.

Start o godzinie 09:20

Przyjmowanie uczniów

Dyżurni zajmują swoje stanowiska/współpracują z koordynatorem, jak poniżej:

  • 2 osoby przy bramie wejściowej od głównej ulicy - obserwują kolejkę (one way system, maseczki, dystans 2m).
  • Z parkingu korzysta tylko kadra i osoby dyżurujące. Kadra szkolna, dla identyfikacji przy wjeżdzie na parking szkolny, posiada żółte karty w formacie A4 za przednią szybą auta.
  • 2 osoby przy zielonej bramie podczas przyjmowania uczniów; teaching assistants/nauczyciele wspomagający pomagają przejąć dzieci ze swoich klas zwłaszcza, gdy główny nauczyciel jest w klasie.

Dyżurni sprawdzają czy WSZYSCY, po wejściu przez zieloną bramę, dezynfekują ręce przez 20 sekund!

Podczas zajęć szkolnych

Rodzice są podzieleni jak poniżej:

  • 1 osoba w budynku Romeo - dezynfekcja stolików przed/po lunchu każdej klasy, nadzór nad WC - dezynfekcja rąk przed i po toalecie obowiązkowa!
  • 1 osoba w Language Block do pilnowania korytarzy, nadzór nad WC -dezynfekcja rąk przed i po toalecie obowiązkowa!, robienie kopii.
  • 2 osoby – dyżur przy stolikach na podwórku w czasie lunchu – Language Block, poza tym: nadzór nad hand cleaning stations/utrzymanie porządku – worek na śmieci na zużyte rękawiczki/maseczki i inne, pilnowanie aby dzieci nie przechodziły/mieszały się pomiędzy budynkami.

Godziny wejścia uczniów; muszą być absolutnie przestrzegane:

9.30 – klasy 1, 2, 3
9.45 - klasy 4, 5. 6
10.00 - klasy 7, 8, GCSE, AL 
10.15 – przedszkole, zerówka 

Spóźnieni uczniowie z rodzicami ustawiają się w kolejce na końcu, wzdłuż głównej ulicy do momentu kiedy wszystkie inne klasy wejdą już do szkoły, w celu uniknięcia zamieszania.

Godziny na lunch:

Dyżurni zajmują swoje pozycje wyznaczone przez koordynatora, współpracują z nauczycielami:

Romeo Building, sala na lunch:
11.15-11.30, klasa 5
11.30-11.45, klasa 6
11.45-12.00, klasa 7
12.00-12.15, klasa 8

Language Block, stoły przed budynkiem Language Block (LB)
11.30-11.45, przedszkole, zerówka; stoły najbliżej LB
11.45-12.00, klasy 1, 2; stoły najdalej od LB
12.00-12.15, klasy 3, 4; stoły najbliżej LB

Wszystkie dzieci myją ręce wodą z mydłem przez 20 sekund lub dezynfekują ręce przez 20 sekund używając żel do dezynfekcji, przed opuszczeniem szkoły.

Godziny zakończenia zajęć; muszą być absolutnie przestrzegane:

12.30 - przedszkole, zerówka; przedszkole najbliżej Language Block (LB)
12.45 - klasy 1,2,3; klasa 1 najbliżej LB, etc
13.00 - klasy 4,5,6, klasa 4 najbliżej LB, etc
13.15 - klasy 7, 8, GCSE, AL; klasa 7 najbliżej Romeo Building, etc

Dyżurni:

  • 3 osoby pomagają przy zielonej bramce,
  • 1 osoba przy bramie wjazdowej na parking LB obserwuje: one way system, maseczki, dystans 2m w kolejce rodziców do zielonej bramki, nauczyciele opuszczają parking.

Dyżurni przychodzą pierwsi i wychodzą ostatni.

Dziękujemy za zrozumienie oraz Państwa pomoc w tym jakże trudnym dla nas Wszystkich czasie!