Zapisy do Szkoły

NOWI UCZNIOWIE

1. Aby zapisać nowego ucznia do Szkoły należy dokładnie wypełnić wydrukowany formularz wpisowy i po zeskanowaniu przesłac mailem na adres Szkoły (szkola.milford@gmail.com) lub przynieść osobiście do Szkoły podczas zajęć szkolnych.

2. W razie braku miejsc uczeń może zostać zapisany na Listę Uczniów Oczekujących.

3. Podczas zapisu należy złożyć kaucję w wysokości £50 na konto Szkoły według jednej z metod podanych poniżej:

 • Online lub w oddziale Banku LLoyds na konto bankowe Szkoły (metoda preferowana):
  • Name: Polish Saturday School Milford
  • Bank: LLOYDS BANK
  • Sort Code: 30-93-74
  • Account No: 07380945
  • Reference: Imię i nazwisko dziecka
 • Zapłata odliczoną gotówką lub czekiem w Szkole.
 • (Czeki prosimy wystawić na: Polish Saturday School Milford. Na odwrocie czeku należy wpisać imię i nazwisko dziecka/dzieci.)

4. Kaucja zostanie zwrócona w pełni, jeżeli rezygnacja ze Szkoły zostanie dokonana na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

5. Jeżeli uczeń podejmie naukę kaucja będzie częścią opłaty za Szkołę.

OBECNI UCZNIOWIE

1. Uczniowie, którzy będą kontynuować naukę w Szkole w kolejnym roku szkolnym nie muszą wypełnić nowych formularzy zgłoszeniowych.

2. Aby jednak zarezerwować miejsce w kolejnym roku szkolnym, rodzice są proszeni o przesłanie mailem do Dyrekcji Szkoły potwierdzenia o kontynuacji nauki w następnym roku, najpóźniej do połowy czerwca bieżącego roku szkolnego.

3. W razie braku takiego potwierdzenia miejsce może zostać przyznane nowemu uczniowi.

WAŻNE

Przed rozpoczęciem Szkoły, rodzice i uczniowie proszeni są o dokładne zapoznanie się ze Statutem Szkoły, Regulaminem Szkoły i Child Protection Policy.

Dziękujemy za współpracę!