Dyżury Szkolne Rodziców

 • Dla zagwarantowania lepszego bezpieczeństwa wszystkich dzieci w szkole, dyżury rodziców są obowiązkowe.
 • Każdy rodzic zobowiązany jest do 1 dyżuru w czasie roku szkolnego na jedno dziecko. Dyżur trwa od godz. 09:30 do 13:00. W dniu dyżuru obowiązuje podpisanie listy obecności.
 • Rodzice, którzy obejmują dyżur są odpowiedzialni za przydzielony sektor szkoły: (budynek nr 1 + drzwi główne i bramka zielona lub budynek nr2 + pomoc w czasie lunchu).
 • W razie problemu o pomoc, zwracają się do dyrekcji szkoły lub nauczyciela i osób odpowiedzialnych za First Aid.
 • Rodzice ustalają datę pełnienia swojego dyżuru droga emaliową: admin@polskaszkolasurrey.com lub osobiście w szkole.
 • Potwierdzenie daty dyżuru otrzyma Rodzic na wpisany email najpóźniej do czwartku tygodnia, w którym odbędzie się dyżur.
 • Dyżur trwa od godz. 9:30 rano do 13:00.
 • Dyżurujący Rodzice zgłaszają się do p Dyrektor Szkoły lub p Administrator i obejmują wyznaczone stanowisko, a także pobierają identyfikator i żółtą kamizelkę.
 • Z powodu znacznego wzrostu ruchu kołowego, pomoc rodziców jest teraz niezbędna, przy bramie głównej – wjazdowej, bramce zielonej, a także drzwiach wejściowych/wyjściowych do szkoły w czasie trwania zajęć szkolnych.
 • Ewentualne, wcześniejsze odebranie dziecka ze szkoły przez rodzica, może odbyć się po powiadomieniu o tym nauczyciela, tylko!!!
 • Ogólne obowiązki dyżurnych są zapisane i dostępne do zapoznania się z nimi w szkole, na stronie internetowej, a także są załączane do wiadomości o potwierdzeniu dyżuru.

OGÓLNE OBOWIĄZKI

 • Najważniejsze jest bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych, dlatego rola dyżurujących jest bardzo ważna.
 • Zadaniem dyżurnych rodziców jest dopilnowanie porządku oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas przerw na lunch.
 • Dyżurni rodzice odpowiedzialni są także za doprowadzenie do porządku pomieszczeń szkolnych, użytkowanych przez Polskę Szkołę.
 • W razie potrzeby dyżurni mogą być poproszeni przez kadrę o pomoc w innych czynnościach związanych z funkcjonowaniem Szkoły.
 • ABSOLUTNIE NIE WOLNO dotykać uczniów ani podnosić głosu, tylko należy stanowczo zwrócić uwagę. W razie trudności należy odesłać ucznia do Dyrektora Szkoły lub Zastępcy.

INNE OBOWIĄZKI

 1. Pomoc przed wejściem uczniów do budynku na zajęcia. W razie potrzeby kierowanie uczniów do odpowiednich sal. Przypilnowanie, aby rodzice nie wchodzili do budynku szkolnego, z wyjątkiem rodziców Przedszkola i Zerówki.
 2. Dyżurowanie na korytarzach podczas zajęć a także pomoc przy wychodzeniu uczniów do toalety w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
 3. Pilnowanie zachowania uczniów w szkole w stosunku do innych uczniów oraz nie niszczenia mienia szkolnego i rzeczy należących do uczniów.
 4. Prosimy o zwrócenie uwagi, aby uczniowie nie zaśmiecali budynku, sal i terenu szkoły, oraz używali koszy na śmieci.
 5. Na przerwach, przy dobrej pogodzie, uczniowie wychodzą na lunch na zewnątrz budynku. Należy przypilnować, aby zachowywali się właściwie i nie oddalali od podwórka ze stolikami, /nie wychodzili poza teren pod parasolami przed Language Block/ Jedzenie wewnątrz budynku jest zabronione. Uczniom nie wolno się bić, szarpać, przezywać, ani wzajemne się dotykać. Podczas złej pogody, uczniowie moga spożywac lunch w odpowiednio przydzielonej sali. Prosimy o pomoc przy przejściu uczniów do tej Sali, oraz o utrzymanie porządku po zakończeniu posiłku.
 6. Podczas trwania zajęć w szkole uczniom nie wolno opuszczać terenu szkolnego.
 7. Pomoc przy porządkowaniu sal po zajęciach – należy sprawdzić, czy uczniowie posprzątali stoliki i pozabierali swoje rzeczy. Należy zwrócić uwagę, aby żadne śmieci nie pozostawały w salach, budynku i na terenie używanym przez Szkole. W razie potrzeby wynieść worek ze śmieciami i wrzucić go do pojemnika na zewnatrz budunku.
 8. Pomoc przy wyjściu uczniów ze szkoły po zajęciach. Przypilnowanie, aby rodzice nie wchodzili do szkoły po zakończeniu lekcji, z wyjątkiem rodziców Przedszkola i Zerówki.

WAŻNE: Bardzo prosimy rodziców o informowanie administracji szkoły przynajmniej na tydzień przed wybrana datą dyżuru, jeśli z ważnego powodu rodzic nie może odbyć dyżuru w umówionym terminie. Brak informacji spowoduje zatrzymanie wpłaconej kaucji.

Serdecznie dziękujemy za pomoc!