Kontakt

Adres Szkoły

Weydon School
Language Block
Weydon Lane
Wrecclesham
Farnham
Surrey
GU9 8UG

(Ważny tylko podczas zajęć szkolnych w soboty)

Mobile/SMS: 07940 269 631

email: szkola.milford@gmail.com

DYREKTOR: Zofia Łuklińska
szkola.milford@gmail.com
SMS: 07940 269 631
Informacje: zarządzanie Szkołą zapisy uczniów do Szkoły, nabór kadry pedagogicznej, sprawy edukacyjno-wychowawcze, dyscyplina uczniów, opłaty szkolne, Child Protection Officer.

VICE DYREKTOR: Antonina Machowska
Informacje: poziom nauczania duża matura AS i A2, współpraca z PMS, sprawy bieżące Szkoły, Statut i Regulamin Szkoły, Fire Marshall, First Aid.

PREZES ZARZĄDU: Wojciech Machowski
Informacje: reprezentowanie Szkoły, zarządzanie Szkołą, współpraca z Parafią Milford.

ADMINISTRACJA: Renata Pater-Kozłowska
admin@polskaszkolasurrey.com
Informacje: sprawy administracyjne, dokumentacja.

SEKRETARZ: Izabela Miklas-Sikora
Informacje: poziom nauczania mała matura GCSE, imprezy, sprawy organizacyjne, First Aid.

KSIĘGOWA: Małgorzata Wojtynka-Sims
Informacje: Finanse Szkoły.

RADA RODZICÓW: Stefan Błaszczyk (przewodniczący)